Değerlerimiz

  • Doğru ve dürüst olmak,

  • Toplum değerlerine duyarlı olmak,

  • Müşteri odaklı olmak,

  • İnsana ve tabiata saygılı olmak,

  • İşçi sağlığı ve güvenliğine önem vermek,

  • Yetkin ve mutlu ekip oluşturmak